info@emmdanismanlik.com 0312 436 09 72
28.28.2023 - TARAFINDAN Admin

KOSGEB SANAYİDE NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ

SANAYİDE NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ

1.       Destek programı süresi içerisinde YENİ İSTİHDAM edilen nitelikli eleman için destek verilir.

2.       Bu destek işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 ay içinde istihdam edilmemiş;

·         Mesleki ve/veya teknik lise mezunları,

·         Yükseköğretim kurumu mezunları

·         Mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri,

·         Ön lisans/lisans öğrencilerinden işletmede tam zamanlı olarak çalışacak elemanları kapsar.

3.       İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için,

a) İşletmenin İşletme Geliştirme Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu (Tablo 3)’de Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında NACE Rev 2 koduna göre C-İmalat Sektöründe, Bölüm 62-Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler Sektöründe (62.02 Bilgisayar Danışmanlık Faaliyetleri Hariç) veya Bölüm 72-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektöründe yer alması gerekir. (Tablo Ektedir)

b) İstihdam edilecek olan Nitelikli elemanın 5510 sayılı Kanun kapsamında işe giriş tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde SGK prim kaydının olmaması veya en fazla 180 gün prim kaydının olması gerekir.

4.       İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) farklı nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.

5.       Nitelikli eleman giderine ilişkin destek tutarının hesaplanmasında aşağıdaki yöntem dikkate alınır.

a) Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dahil aylık net asgari ücret tutarının 30’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.

Destek üst limitinin belirlenmesinde öğrenim durumu katsayısı;

·         Mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri için 1,25

·         Ön lisans/lisans öğrencileri ve mesleki ve/veya teknik lise mezunları için 1,5

·         İki yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için 1,75

·         Lisans mezunları için 2

·         Yüksek lisans mezunları için 2,25

·         Doktora mezunları için 2,5 olarak uygulanır.

 

6.       İşletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler, yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.

 

7.       Destek süresince, istihdam edilen elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.

 

8.       Destek Üst Limiti;

·         Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için desteğin üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL

·         Diğer işletmeler için destek üst limiti 100.000 (yüz bin) TL’dir.

·         İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

·         Destek Oranı %60