info@emmdanismanlik.com 0312 436 09 72

Yapılacak yatırım kararı almadan ve projelere başlamadan önce; gerekli olan bilgilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir.

İşletme sisteminin kurulması sürecinde yapılacak yatırımın maliyetleri ve işletme sermayesinin belirlenmesi sürecidir.

İşin kurulması ve uygulanması sürecinde gerekli olan yasal izin ve ruhsatların belirlendiği süreçtir.

İhracat destekleri başta Ticaret Bakanlığı tarafından olmak üzere ihracat yapan ya da yapmayı planlayan firmalara verilen teşviklerdir.

Kırsal kesimde yaşayan, tarımsal üretim yapan ve küçük ölçekli iş alanlarında faaliyet gösteren, bakanlığımızın oluşturduğu çiftçi kayıt sistemine veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı kişiler başvurabilir.

Bir firmada üst yönetim kadrosunun kişisel beceri ve yöntemlerine bağlı kalmaksızın, şirket faaliyetlerinin herhangi bir aksaklığa uğramdan devam etmesini sağlayan yapı ve süreçlerin oturtulmasıdır.

Markaların tercih etmesi gereken iletişim yöntemini ya da iletişim stratejisini oluşturmaları konusunda danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Bunun dışında pazarlama ya da hizmet geliştirme gibi süreçlere de dahil oluyoruz. Kullanılacak iletişim araçlarının belirlenmesin’de yardımcı oluyoruz.

Buluşunuzun patent tesciline konu olup olmayacağı konusunda sizlere bilgilendirme yaparız. Gerektiğin’de şirketlerin teknik birimlerine patent ile ilgili bilgi paylaşımı yaparız.

Diğer tüm devlet destekli kredilerde olduğu gibi TKDK desteklerinde de belirli şartlar mevcuttur. %70’e varan TKDK hibe destekleri için bu şartları taşıyor olmanız gerekir. Öncelikli olarak IPARD destekleri belirli iller için geçerlidir. Bu illerden birisinde yatırım yapmıyorsanız, bu desteklerden faydalanamazsınız.