info@emmdanismanlik.com 0312 436 09 72
TKDK Hibe Destekleri Nedir?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 4 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı Kanunla kurulmuştur. Amacı; ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmektir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan TKDK, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur.

Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın, Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında hazırlanan IPARD Programı’nın uygulanmasından sorumlu olan TKDK, Avrupa Birliği Komisyonu’nun gerçekleştirdiği akreditasyon ve yetki devri sürecini 30 Ağustos 2011 tarihi itibariyle başarı ile tamamlamış ve IPARD desteklerini kullandırmaya başlamıştır.

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanan ve %50 ile %65 arasında değişen mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanıyla oluşturulan IPARD Programı Fonudur. “Kamu Katkısı” olarak adlandırılan bu destek, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılmaktadır.


Kimler Başvurabilir?

Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler IPARD kapsamında başvuruda bulunabilirler. (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir)


Sağlanması Gereken Genel Koşullar;

- 65 yaş sınırı: Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğunda 65 yaşın üzerinde olmamalıdır.  (66 yaşından gün almamış olmak)

- Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır.

- Vergi ve SGK prim borcu bulunmamalıdır.