info@emmdanismanlik.com 0312 436 09 72
7.07.2023 - TARAFINDAN Admin

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2023 Yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek ProgramıORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

2023 Yılı

İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı

SON BAŞVURU TARİHİ

10 MART 2023 Saati: 18.00


DESTEK KAPSAMINDAKİ İLLER

ÇORUM

SAMSUN

TOKAT

AMASYAProgramın amacı, Bu program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ortaklığında yürütülmektedir. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan bu finansman destek programı ile KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanması ve bölgede yatırım hareketi başlatılması hedeflenmektedir.

Programın genel amacı, TR83 Bölgesinde imalat sanayinin rekabet gücünün geliştirilmesidir.

Programın özel amacı, TR83 Bölgesinde imalat sanayinde öne çıkan sektörlerin katma değerli üretim, uluslararasılaşma, genç istihdamı ve yeşil dönüşüm odağında rekabetçiliğinin artırılması.


Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:

Öncelik 1: Bölge işletmelerinin katma değerli üretim, uluslararasılaşma ve genç istihdamı odağında desteklenmesi,

Öncelik 2: Sanayide yeşil dönüşüme yönelik döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği odaklı projelerin desteklenmesi,

Öncelik 3: OKA tarafından ön fizibilitesi yapılmış ve “yatirimadestek.gov.tr/yatirim-firsatlari” internet adresinde yayınlanan imalat sanayiine yönelik yatırım konularının hayata geçirilmesi.

Bu programa yapılan başvurular il bazında desteklenen öncelikli sektörler bazında değerlendirilecektir. NACE faaliyet sınıflamasına göre öncelikli olarak desteklenecek sektörler aşağıdaki tablodaki gibidir:Program Bütçesi:
50.000.000 TL

Program kapsamında, başarılı bulunan projelerin kar payı giderleri Ajans tarafından karşılanacaktır.

Asgari Kullanılabilecek Kredi Tutarı (Proje Bütçesi) (KDV Dahil): 500.000 TL

Azami Kullanılabilecek Kredi Tutarı (Proje Bütçesi) (KDV Dahil): 2.500.000 TL

Projenin Uygulama Süresi: 12 ay,

Kredi Vadesi: 24 Ay

Kimler Başvurabilir?

·     TR83 Bölgesi’nde faaliyet gösteren,

·     KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı,

·     KOBİ Beyannamesi onaylı,

·     KOBİ ölçeğindeki işletmelerin başvurusuna açıktır

Program hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapabilmek adına bizlerle iletişim kurabilirsiniz.